Ücret ve Faiz Oranları

Faiz / Ücret / Masraf Konusu Oran Açıklama
Faiz
Akdi Faiz
Gecikme Faizi

%4,25
%5,53
KKDF ve BSMV Hariç Oranlardır. Kredi kullandırımında oranlara %15 KKDF ve % 15 BSMV eklenmektedir. Faiz oranları Kredim uygulaması için standart oranlar olup, kullandırım yapılan satıcı / Üye işyeri veya kampanya bazında farklılık gösterebilir.
Hesap Ücreti Ücretsiz Mevcut uygulamada kullanıcıya yansıtılmamaktadır.
Üyelik / Hesap Kullanım Ücreti Ücretsiz Mevcut uygulamada kullanıcıya yansıtılmamaktadır.
Skorlama Ücretsiz Mevcut uygulamada kullanıcıya yansıtılmamaktadır.
Kredi Tahsis Ücreti %0,50 Kanuni oran olup kullanıcıya yansıtılıp / yansıtılmama inisiyatifi TURK Finansman A.Ş. ye aittir. Orana %15 BSMV dahil değildir.
Kanuni Takip Öncesi İhtarname Masrafı 38,50 TL Birden fazla gönderim halinde 47 TL masraf alınır.
Kanuni Takip İptali Durumunda Üçüncü Kişilere Ödenen Ücretler Değişken Yapılmış toplam tahsilat üzerinden ödenen ücret ve diğer masraflar
Gecikme veya Kanuni Takip Ücretleri Değişken Harç ve masraflar takip tutarına göre değişkenlik gösterir.
Kampanya Katılım Bedeli Değişken Kredi kullandırımı yapılan Üye İşyeri / Satıcı Bazında değişkenlik gösterir.