Faaliyet İzni

3 Ağustos 2019 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 30851

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8321
Karar Tarihi: 04/04/2019

Kurul Başkanlığının 03.04.2019 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 03.04.2019 tarih ve 12509071-104.01.01-E.6218 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kurulun 08.11.2018 tarih ve 8080 sayılı kararı ile kuruluşuna izin verilen Turk Finansman A.Ş.' ye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7 nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine

karar verilmiştir.