Cayma Hakkı

Cayma hakkınız konusunda bilgilendirilmenizi sağlamak yükümlülüğümüz çerçevesinde bu bilgilendirmeyi yapmaktayız.

  • Sözleşme üzerindeki tarihi takiben ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahipsiniz.
  • Cayma hakkınızı kullandığınıza ilişkin bildirimi, cayma hakkı süresi içinde TURK Finansman A.Ş.’nin Ünalan Mahallesi Derem Sokak No:9/2 İç Kapı No:2 Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak, elektronik posta üzerinden [email protected] adresine veya Kayıtlı Elektronik Postanız varsa [email protected] adresine iletebilirsiniz.
  • Krediden faydalandığınız durumda cayma hakkını kullanmanız halinde kredi anaparasını ve kredinin kullanıldığı tarihten ana paranın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini tarafımıza iletmenizden sonra otuz gün içinde geri ödemeniz gerekmektedir.
  • Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde tüketici kredisinden caymamış sayılırsınız. Faiz, akdi faiz oranına göre hesaplanır.
  • Sizden, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan ücretler dışında herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
  • Bu bedeller dışında kalan ve sizden tahsil edilen her türlü ücret, anapara ile tahakkuk eden faizi geri ödediğiniz tarihten itibaren yedi gün içinde size iade edilir.